1. Mimo że przypada dziś niedziela, w liturgii celebrujemy wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Teksty liturgiczne tego dnia wskazują na zmartwychwstanie, którego oczekujemy, a jest ono przecież centralnym punktem przeżywania każdej niedzieli. Modlimy się zatem dziś za tych wszystkich wierzących, którzy jeszcze oczekują wybawienia. I choć są pewni otrzymanego zbawienia, to jednak potrzebują naszej modlitwy, aby mogli odpokutować kary zaciągnięte z powodu popełnionych grzechów.

Dziś każdy kapłan może odprawić trzy Msze św., a każdy z nas za pobożne nawiedzenie cmentarza lub kościoła może uzyskać odpust zupełny, który następnie może ofiarować za zmarłych. Niekoniecznie trzeba ich wymieniać z imienia, wystarczy wzbudzić intencję i ofiarować ten odpust za zmarłego, który go najbardziej potrzebuje.

Odpust zupełny możemy uzyskać aż do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza i spełnienie pozostałych warunków, którymi są: stan łaski uświęcającej (nie jest konieczne, abyśmy skorzystali z sakramentu pokuty tego dnia, ważnej jest jednak, abyśmy pozostawali w stanie łaski uświęcającej, tzn. bez grzechu ciężkiego, który ten stan łaski niszczy), zupełne oderwanie się od grzechu nawet lekkiego, przystąpienie do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

Przez cały listopad będziemy się również wspólnotowo modlić za naszych zmarłych podczas tradycyjnych wypominków.

Dzisiaj dodatkowa Msza święta na cmentarzu o godzinie 14.oo. Przed Mszą św. modlitwy za zmarłych połączone z wypominkami. O 15.30 różaniec za zmarłych.

2. Kalendarz liturgiczny na najbliższy tydzień:\

We wtorek w liturgii wspomnienie św. Karola Boromeusza (1538-1584), biskupa, znakomitego teologa i wielkiego reformatora Kościoła; przez całe swoje życie walczył z nadużyciami, jakie w jego czasach wdarły się do Kościoła; doprowadził do zakończenia Soboru Trydenckiego i gorliwie wprowadzał w życie jego postanowienia, m.in. zawdzięczamy mu powstanie seminariów duchownych, gdzie przyszli księża mogą się nie tylko uczyć, ale też formować; w tym dniu zawsze obchodziliśmy imieniny Ojca Świętego Jana Pawła II.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Jak pamiętamy, jest to dzień szczególnego dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii. Adoracja w tej intencji będzie trwała od godz. 17.oo do godz. 18.oo.

Będziemy przeżywali również pierwszy piątek miesiąca, dzień poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Msza święta w tygodniu, codziennie o godzinie 7.oo i 18.oo.
Adoracja Najświętszego Sakramentu codziennie od godz. 17.oo.

Nabożeństwa w naszym kościele:
Różaniec we wtorek - o godz. 17.4o
Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy we środę - o godz. 17.4o
Nowenna do Przemienia Pańskiego we czwartek - o godz. 17.4o
Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek po Mszy św. - o godz. 7.oo
Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa - o godz. 17.4o

Okazja do spowiedzi świętej w dni powszednie przed Mszą św. rano i wieczorem od godz. 17.oo do 18.oo.
Odwiedziny chorych w piątek od godz. 8.15.

3. Zachęcam do lektury czasopism katolickich: Gościa Niedzielnego; Przewodnika Katolickiego; Źródła; Listu; Któż jak Bóg i Miłujcie się, WPISu, Małego Gościa, Dominika,

4. Bóg zapłać składam za ofiary złożone na potrzeby parafii parafianom z Wrząsowic z ul. Brzegi i Pod Skałą; z Wróblowic z ul. Gościnnej, a także za te złożone na tacę w dniu dzisiejszym.

Intencje Mszalne na Tydzień
od 2.11 – 9.11. 2014

31 Niedziela Zwykła– 2.11 - Dzień Zaduszny

8.oo - ++ Ewę, Wiesława, Leopolda, Franciszka i Jerzego
8.oo - za wszystkich ++ oraz ++ członkinie z róży zelatorki Jałocha
10.oo - za wszystkich wiernych ++
10.oo - ++ Jana, Reginę, Czesława i Józefa Jałocha
12.oo - za wszystkich wiernych ++
12.oo - w intencji Ojca Świętego ()
14.oo - za wszystkich wiernych ++
16.oo - w intencji Ojca Świętego
16.oo - w intencji Ojca Świętego
________________________________________
Poniedziałek – 3.11 ( )

7.oo - + Franciszka Faliszka ( od córki Katarzyny z rodziną)
7.oo - + Floriana Lalika (od żony)
18.oo - ++ Jana i Teresę Pietrzyk, Kazimierza Kowalskiego, Annę Wrona i Katarzynę Bruzda ()
________________________________________
Wtorek – 4.11()

7.oo - + Wiesława Gwiżdża (od rodzin Urbanik i Niczyboruk)
7.oo - + Marka Cieślika (od brata Jacka z rodziną)
18.oo - ++ Władysława Bruzdę i Marię Frasik ()
________________________________________
Środa – 5.11()

7.oo - + Anielę Spałek (od sąsiadów)
7.oo - + Janinę Bruzda (od rodziny Baran)
18.oo - + Zygmunta Adlera ()
18.oo - + Dorotę Wargala ( od dyrekcji i grona pedagogicznego ze szkoły z Wróblowic)
________________________________________
Czwartek – 6.11()

7.oo - + Bronisława Ujmę (od bratowej Józefy z rodziną)
7.oo - + Janinę Jałocha (od synowej Franciszki, wnuka Dariusza i wnuczki Iwony z rodziną)
18.oo - ++ Agnieszkę i Franciszka Dziedzic oraz Tadeusza Stefanika()
18.oo - ++ Józefa i Annę Łukasik oraz Józefa i Wiesława synów

________________________________________
Piątek – 7.11

7.oo - + Małgorzatę Majtyka (od rodziny Kępa z Nowego Targu)
7.oo - + Krystynę Tomana ( od syna Krzysztofa z rodzina)
18.oo - ++ Bronisława Frasika i rodziców ()
________________________________________
Sobota – 7.11

7.oo - + Wandę Biros(od Janiny Czeremuga z rodziną)
7.oo - + Zygmunta Kozioła (od brata Stanisława z żoną)
18.oo - ++ Helenę i Zbigniewa Daszczyszak ()
________________________________________
32 Niedziela Zwykła – 9.11

8.oo - ++ Annę i Tomasza Wrona rezerwacja
10.oo - ++ Anielę i Tadeusza Frasik
12.oo - + Adama Brożka (od rodziny Brożek)
16.oo - ++ Jana Kapustę i jego rodziców