W tym tygodniu kontynuacja odwiedzin duszpasterskich, zwanych kolędą. Pragniemy odwiedzić naszych Parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo.

Zbydniowice - x Proboszcz

Niedziela - od 14.30 – ul. Szarskiego i dokończenie ul. Mat. Krakowskich (początek ul. Szarskiego od strony Pokrzywnicy w górę a następnie dokończenie ul. Mat. Krak. od 117)

Poniedziałek – od 14.3o – ul. Zbydniowicka (od nr 2) i ul Opiala.

Wtorek - -----------------------święto Trzech Króli --------------------------------------

Kurdwanów – x Proboszcz
Środa - od 14.3o - ul. Cechowa od nr 49 ( Mieszaniec) – prawa strona do nr 23 (przed budynkiem Straży Miejskiej starej szkoły)

Czwartek - od. 14.3o - ul. Cechowa od nr 68 ( p. Szajnowskich - lewa strona do budynku Straży Miejskiej), a następnie c.d. ul. Cechowej (obie strony do końca).

Piątek - od 14.3o - ul Łężce, ul. Szarych Szeregów i ul. Myślenicka ( na Kurdwanowie)

Sobota - od 11.oo - ul. Wyżynna Dolna (początek od ul. Cechowej lewą stroną – numery nieparzyste, a następnie z powrotem drugą stroną – numery parzyste)

Wróblowice – x Daniel Małysa

Poniedziałek- od 14.30 - ul. Niewodniczańskiego c.d. (od cmentarza od nr 110 do ul. Aleksandrowicza, do nr 68 i z powrotem do kwiaciarni przy cmentarzu)

Wtorek - -------------------------------święto Trzech Króli -------------------------------

Środa - od 14.30 – ul. Niewodniczańskiego c.d. (od ul. Aleksandrowicza od nr 72 do skrzyżowania z ul. Krzyżańskiego i z powrotem do sklepu Globi)
Czwartek - od 14.30 – ul. Wróblowicka (początek od pp Suchan, w stronę kościoła, aż do pp. Czort)
Piątek - od 14.30 – ul. Syreńskiego i ul. Koźmiana (lewa strona – numery nieparzyste i z powrotem numery parzyste)
Sobota - od 11.oo – ul. Sawiczewskich (początek u pp. Czort pod Fortem ; następnie ul. Kuryłowicza – prawa strona i ul. Landaua do nr 17 i boczna Landaua)