W tym tygodniu kontynuacja odwiedzin duszpasterskich, zwanych kolędą. Pragniemy odwiedzić naszych Parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo.

Kurdwanów c.d - x Proboszcz

Poniedziałek - od 14.3o – ul. Wyżynna Górna (początek od nr 34 ) i następnie ul. Zdrojowa

Wtorek - od 14.30 – ul. Miarowa ( początek od nr 34), a następnie ul. Podgórki do nr 24

Środa - od 14.3o - ul. Wyrwa, ul. Stepowa, i ul. Soboniowicka

Wrząsowice - x Proboszcz

Czwartek - od. 14.3o - Ochojno, ul. Jasna, ul. Pod Skałą i ul. Laurowa

Piątek - od 14.3o - ul. nad Wilgą (początek od ul. Wrzosowej prawą stroną do ul. Pod Skałą i z powrotem), po drodze ul. Kalinowa

Sobota - od 11.oo - ul. pod Strażą i ul. Urocza ( zakończenie przy ul. Nad Wilgą)

Wróblowice – x Daniel Małysa

Poniedziałek- od 15.30 - c.d ul Landaua (od pp Gawor- Proficz lewa strona do pp. Dańda i z powrotem), a następnie ul. Kenara (do pp. Wrona)
Wtorek - od 15.3o - ul. Krzyżańskiego ( początek od nr 2 prawa strona do pp. Brożek) 
Środa - od 14.30 - ul. Krzyżańskiego ( lewa strona od nr 1 do pp. Sarga)
Czwartek - od 14.30 - Chrzanowskiego (od cmentarza) i ul. Matematyków Krakowskich
Piątek - od 14.30 - ul. Nowickiego (od nr 1), ul. Czuchnowskiego, ul. Doroszewskiego i ul. Iwaszkiewicza 
Sobota - od 11.oo - ul Gilowa ( od nr 1b) i ul. Dróżka