x Proboszcz – Wrząsowice

2.01/poniedziałek - od 15.oo - Ochojno i ul. Jasna,

3.01/wtorek - od 17.oo - ul. Pod Skałą i ul. Laurowa

4.01/środa - od 15.oo - ul. Zielona (nr nieparzyste od 67 do 1); po drodze ulice: Zalesie, Zemankówka i Leśna

5.01/czwartek - od 15.oo - ul. Zielona (nr parzyste od 42 do 4); ul. Bonifraterska nr 1,2,4 i ul. Malownicza od nr 27 do 4 po obu stronach)

7.01/sobota - od 11.oo - ul. Bonifraterska od nr 12 po obu stronach do nr 70, ul Szewczykowa i Brandysówka

x Daniel - Wróblowice

2.01/poniedziałek - od 16.oo - ul. Łysogórska, ul. Chałubińskiego ( od 91 do 79)

3.01/wtorek - od 15.oo - ul. Niewodniczańskiego ( od numeru 1 do 39 po obu stronach, bez osiedla)

4.01/środa - od 15.oo - ul. Niewodniczańskiego c.d. (od ul. Aleksandrowicza od nr 72 do skrzyżowania z ul. Krzyżańskiego i z powrotem do sklepu Globi)

5.01/czwartek - od 15.oo - ul. Niewodniczańskiego c.d. (od cmentarza od nr 110 do ul. Aleksandrowicza, do nr 68 i z powrotem do kwiaciarni przy cmentarzu)

7.01/sobota - od 11.oo - ul. Niewodniczańskiego ( osiedle nowych domów)