1. Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, per annum – w ciągu roku. Jednak w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym narodzeniem. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, wspólnoty z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa. Mamy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Panem Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie. W naszej codzienności nie możemy zadowolić się bylejakością i obojętnością. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi – po to jesteśmy posłani do świata.

Po południu, o godz. 15.4o Nieszpory, a o 16.oo Msza Święta.

2. Kalendarz liturgiczny na najbliższy tydzień:

Msza św. w dni powszednie codziennie o godz. 7.oo i 18.oo. Adoracji Najświętszego Sakramentu w styczniu nie ma, ze względu na wizytę duszpasterską. Wszystkie nabożeństwa będą po mszy św. o godz.7.oo.
W przyszłą niedzielę, 15 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Także w przyszłą niedzielę o godzinie 18.oo kolejne spotkanie dzieci z klas trzecich i ich rodziców w ramach przygotowania Uroczystości pierwszokomunijnej.

3. Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu we wtorek czwartek i sobotę od 8.oo do 9.oo, w sobotę dodatkowo po Mszy wieczornej. Zmiana ze względu na wizytę duszpasterską.

4. Zachęcam do lektury czasopism katolickich: Gościa Niedzielnego; Przewodnika Katolickiego; Źródła; Wychowawcy; Listu; i Miłujcie się., Małego Gościa,….

5. Bardzo serdecznie dziękuję za ofiary złożone na potrzeby parafii: parafianom: z Wróblowic z ul. Niewodniczańskiego, z Kurdwanowa z ulicy Cechowej, za ofiary złożone przez chorych z okazji odwiedzin na pierwszy piątek oraz za ofiary złożone na tacę w dniu dzisiejszym.

Intencje Mszalne od 8.01 do 15.01.2017

Niedziela Chrztu Pańskiego – 08.01.2017

8.oo - dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla Janusza Bobek w 50 rocznicę urodzin
8.oo - + Władysława Gruszkę w 1 rocznicę ++
10.oo - ++ Józefa Budka, Józefa syna w 11 rocznicę ++ i Krzysztofa syna
10.oo - ++ Czesławę i Jana Sikora ()
12.oo - w intencji wszystkich parafian i ofiarodawców.
16.oo - ++ Tadeusza i Władysławę Wadowskich rezerwacja ()
________________________________________
Poniedziałek - 09.01

7.oo - + Mariana Joba ( od Krystyny Żołnierczyk)
7.oo - + Marię Gadocha ( od wnuka Jakuba z rodzina)
18.oo - + Franciszka Krawczyka (od rodzin: Gawor, Jałocha i Drab)
________________________________________
Wtorek – 10.01 ()

7.oo - + Mariana Waśniowskiego ( od szwagra Edwarda z rodziną)
7.oo - + Marię Kaczmarczyk (od szwagierki Władzi i Marka z rodziną)
18.oo - + Marię i Władysława Urbanik ()

________________________________________
Środa – 11.01

7.oo - + Walerię Bruzda (od syna Mieczysława z rodziną)
7.oo - + Walerię Bruzda (od córki Alki z rodziną)
18.oo - + Elżbietę Wrona w 38 rocznicę ++ ()
________________________________________
Czwartek – 12.01()

7.oo - + Rozalię Niziurską (od rodziny Liszka)
7.oo - + Jana Koczarę (od siostry z mężem i synami)
18.oo - + Mariana Joba (od kolegi Michała)

________________________________________
Piątek – 13.01

7.oo - + Franciszka Krawczyka (od Heleny Krawczyk)
7.oo - + Franciszka Krawczyka (od Zofii i Grzegorza Jałocha)
7.oo - + w intencji parafian i ofiarodawców
18.oo - + Mariana Waśniowskiego (od Maliny Michalec z rodziną)
________________________________________
Sobota – 14.01

7.oo - + Mariana Joba (od kolego Jana Ślamczyka)
7.oo - + Marię Kaczmarczyk (od Bogusi, Władka i Konrada z rodziną)
18.oo - ++ Władysława Frasika w 25 rocznicę ++ i Cecylię żonę ()
________________________________________
2 Niedziela Zwykła – 15.01.2017

8.oo - ++ Antoniego i Wiktorię Malikiewicz
10.oo - + Tadeusza Ptaka w 11 rocznicę ++
10.oo - + Janinę Woźniak - Heine ()
12.oo - dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla Patrycji w 18 rocznicę urodzin .
12.oo - dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla Elżbiety i Andrzeja Guzik w 30 rocznicę ślubu
16.oo - + Andrzeja Moskałę w 50 rocznicę ++
18.oo - +Mariana Gawora (od żony Anny)