x Proboszcz – Wrząsowice

09.01/poniedziałek - od 15.oo - ul. nad Wilgą (początek od nr 2 prawą stroną do nr 52 i od 51 z powrotem )
10.01/wtorek - od 15.oo - ul. pod Strażą, ul. Urocza , dokończenie ul. Nad Wilgą i ul. Kalinowa
11.01/środa - od 15.oo - ul. Zaogrodzie od nr 1, ul. Ogrody i ul. Krzemowa
12.01/czwartek - od 15.oo - ul. Pileckiego od nr 92 do nr 19 i 14 po obu stronach, a po drodze ul. Zacisze
13.01/piątek - od 15.oo - ul. Kwiatowa nr parzyste od 128 do 2 a następnie ul. Jaśminowa od 16 do 2
14.01/sobota - od 11.oo - ul. Cyprysowa i ul. Wierzbowa i dokończenie ul Pileckiego do 4 i 3

x Daniel - Wróblowice

09.01/poniedziałek - od 15.oo - ul. Niewodniczańskiego (pocz. od ul. Landaua do cmentarza po obu stronach)
10.01/wtorek - od 15.oo - ul. Wróblowicka (początek od p Suchan, w stronę kościoła, aż do p. Czort)
11.01/środa - od 15.oo - ul. Syreńskiego nr od 3 do 31, ul. Koźmiana, i z powrotem nr od 32 do 4
12.01/czwartek - od 15.oo - ul. Sawiczewskich (pocz. u pp. Czort pod Fortem; ul. Landaua do nr 17 i boczna Landaua do nr 29)
13.01/piątek - od 15.oo - cd ul Landaua (od nr 34 lewa strona do nr 18 b i z powrotem, a następnie ul. Kenara
14.01/sobota - od 11.oo - ul. Krzyżańskiego ( prawa strona, początek od nr 2 do nr 66 na Pokrzywnicy)