x Proboszcz - Wrząsowice

23.01/poniedziałek - od 15.oo - ul. Kraśnik od nr 92 do ul. Spacerowej i ul. Spacerowa
24.01/wtorek - od 15.oo – ul. Matematyków Krakowskich prawa strona (północna) od nr 60 do Pokrzywnicy
25.01/środa - od 15.oo - ul. Matematyków Krakowskich lewa strona (południowa) od nr 55 do nr 113
26.01/czwartek - od 15.oo - ul. Zbydniowicka (od nr 2) i ul Opiala
27.01/piątek - od 15.oo - ul. Gołąba i ul. Lei (początek od nr 44 Mat. Krak., a następnie ul Gołąba)
28.01/sobota - od 11.oo – ul. Szarskiego i dokończenie ul. Mat. Krakowskich (początek ul. Szarskiego
- od numeru 26 w górę a następnie dokończenie ul. Mat. Krak. od 117 do Pokrzywnicy)

x Daniel - Wróblowice

23.01/poniedziałek - od 16.oo - ul Gilowa ( od nr 1a)
24.01/wtorek - od 15.oo - ul. Herbowa ( od nr 24 ) , ul. Mirtowa i ul. Bochnaka
25.01/środa - od 15.oo - ul. Grzepskiego (początek od ul. Krzyżańskiego w stronę Cmentarza)
26.01/czwartek - od 15.oo - ul. Gościnna ( początek strona lewa i powrót stroną prawą)
27.01/piątek - od 15.oo - Chrzanowskiego (od cmentarza) i ul. Matematyków Krakowskich
28.01/sobota - od 11.oo – ul. Dróżka