W tym tygodniu kancelaria będzie czynna tylko

- w piątek - od 19.oo do 20.oo
- w sobotę - od 8.oo do 9.oo

...ze względu na wyjazd ks. proboszcza na rekolekcje kapłańskie.
Sprawy konieczne takie jak – pogrzeb – można załatwić codziennie po Mszy św. wieczornej.