Program odwiedzin duszpasterskich
w dniach od 8 do 13.01.2018 roku

Stary Kurdwanów

x Proboszcz - Wróblowice
08.01/poniedziałek - od 15.oo - ul. Gościnna ( początek strona lewa i powrót stroną prawą)
09.01/wtorek - od 15.oo - ul. Grzepskiego (początek od ul. Krzyżańskiego w stronę Cmentarza)
10.01/środa - od 15.oo - ul. Herbowa ( od nr 24 ) , ul. Mirtowa i ul. Bochnaka
11.01/czwartek - od 15.oo - ul. Myślenicka ( od Swoszowic lewa strona do ul. Krzyżańskiego)
22.01/piątek - od 15.oo - ul. Myślenicka ( od Swoszowic prawa strona do ul. Krzyżańskiego)
13.01/sobota - od 11.oo - ul. Nowickiego (od nr 1), ul. Czuchnowskiego, ul. Doroszewskiego i
ul. Iwaszkiewicza

x Daniel – dokończenie Zbydniowic i Wrząsowice


08.01/poniedziałek - od 15.oo - ul. Gołąba (początek od nr 44 Mat. Krak., a następnie ul Gołąba) i ul. Lei
09.01/wtorek - od 15.oo - ul. Kraśnik (od nr 2 do nr 84) po drodze ulice: Orzechowa, Lawendowa i Olszynka
10.01/środa - od 15.oo - ul. Kraśnik od nr 92 do ul. Spacerowej i ul. Spacerowa
11.01/czwartek - od 15.oo - ul. Brzegi od nr 175 do 69; ul. Piekło i ul. Rajska
12.01/piątek - od 15.oo - ulice Bilówka, Ugorek, Gazdy, Szkolna, Dwór i Parkowa
13.01/sobota - od 11.oo - Ochojno [ ulice: Królewska, Słowiańska i Cosówka] Wrząsowice –
ulice: Jasna, Pod Skała i Laurowa