Program odwiedzin duszpasterskich
w dniach od 22 do 27.01.2018 roku

x Proboszcz - Wróblowice

22.01/poniedziałek - od 15.oo – ul. Wróblowicka (początek od numeru do 15 do 71)
23.01/wtorek - od 15.oo - ul. Łysogórska, ul. Chałubińskiego ( od 91 do 79) i ul. Niewodniczańskiego numery od 1 do 9.
24.01/środa - od 15.oo - ul. Niewodniczańskiego ( od numeru 10 do 39 po obu stronach, bez osiedla)
25.01/czwartek - od 15.oo - ul. Niewodniczańskiego c.d. (od ul. Aleksandrowicza od nr 72 do skrzyżowania z ul. Krzyżańskiego i z powrotem do sklepu Globi)
26.01/piątek - od 15.oo – ul. Niewodniczańskiego c.d. (od cmentarza od nr 110 do ul. Aleksandrowicza, do nr 68 i z powrotem do kwiaciarni przy cmentarzu)
27.01/sobota - od 11.oo – ul. Niewodniczańskiego ( osiedle nowych domów)
29.01/poniedziałek - od 15.oo - ul. Niewodniczańskiego (pocz. od ul. Landaua do cmentarza po obu stronach)

x Daniel - Wrząsowice

22.01/poniedziałek - od 15.oo - ul. Zaogrodzie od nr 1, ul. Ogrody i ul. Krzemowa
23.01/wtorek - od 15.oo - ul. pod Strażą i ul. Urocza
24.01/środa - od 15.oo - ul. nad Wilgą numery nieparzyste od 1 do 63 i ul. Kalinowa
25.01/czwartek - od 15.oo - ul. nad Wilgą numery parzyste od 2 do 60
26.01/piątek - od 15.oo - ul. Zielona (nr nieparzyste od 67 do 1); po drodze ulice: Zalesie, Zemankówka i Leśna
27.01/sobota - od 11.oo - ul. Zielona (nr parzyste od 42 do 4); ul. Bonifraterska nr 1,2,4 i ul. Malownicza (od nr 27 do 4 po obu stronach)
29.01/poniedziałek - od 15.oo - ul. Bonifraterska od nr 12 po obu stronach do nr 70, ul Szewczykowa i Brandysówka