1. Kończymy Tydzień Misyjny. Kończy się także miesiąc październik. Dziękujemy dzisiaj Bogu za kościół parafialny, naszą świątynię, którą Pan wybrał na miejsce przebywania wśród nas, dziękujmy za to szczególne miejsce, w którym obdarza nas swoimi łaskami, za posługujących w naszym kościele kapłanów oraz za wszystkich, którzy przyczyniają się do utrzymania i pięknego wyglądu kościoła. Nabożeństwo Różańcowe o godz. 15.3o, a o 16.oo Msza święta.

2. Kalendarz liturgiczny na najbliższy tydzień:

W poniedziałek święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

W piątek przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to święto nakazane i dzień wolny od pracy, dlatego Msze Święte będą sprawowane w porządku niedzielnym. Msze święte w kościele będą o 8.oo,10.oo i 12.oo, na cmentarzu o godz. 11.oo i centralna Msza św. o godz. 14.oo. Po Mszy św. o godz. 14.oo będą Nieszpory żałobne oraz procesja połączona z modlitwami za zmarłych. (o godz. 16.oo Mszy św. w kościele nie będzie).

W sobotę, w Dzień Zaduszny, czyli we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, będziemy modlić się za zmarłych. Msze Święte w kościele o godz. 8.oo, 10.oo i 18.oo; na cmentarzu o godz.12.oo i 15.oo. Przed Mszą o godz. 12.oo i 15.oo na cmentarzu modlitwy za zmarłych połączone z wypominkami. Wypominki roczne i listopadowe można składać w zakrystii.

Od 1 do 8 listopada każdy wierny może uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za dusze w czyśćcu cierpiące pod warunkiem nawiedzenia cmentarza i odmówienia dowolnej modlitwy za zmarłych. Należy zachować przy tym warunki konieczne do uzyskania odpustu zupełnego, to jest: stan łaski uświęcającej po spowiedzi sakramentalnej, przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego (najlepiej Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo) oraz wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu. Jeżeli któryś z warunków nie może być spełniony, można uzyskać odpust cząstkowy. 2 listopada, w Dzień Zaduszny, odpust pod zwykłymi warunkami można uzyskać także za nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie modlitw: Wierzę w Boga i Ojcze nasz.

W Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym będą kwestować Przedstawiciele Rady Parafialnej, strażacy oraz wolontariusze na kontynuację renowacji ogrodzenia cmentarza.
Młodzież i ministranci będą rozprowadzać znicze przed cmentarzem.

W tym miesiącu nie będzie specjalnych nabożeństw związanych z pierwszym czwartkiem i piątkiem miesiąca, ale zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w piątek.

Adoracja Najświętszego Sakramentu codziennie (od poniedziałku do czwartku) od godz. 17.oo.

Nabożeństwa w tygodniu: - Nabożeństwo różańcowe, o godz. 17.3o przed Mszą. W tym tygodniu zapraszamy do włączenia się w nabożeństwo:
Poniedziałek - różę św. Faustyny
Wtorek - różę św. Rity
Środa - różę św. Katarzyny ze Sieny
Czwartek - ministrantów

3. Okazja do spowiedzi świętej codziennie – rano przed Mszą św. i po południu od 17.oo,

4. Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu: we wtorek i środę po mszy św. wieczornej oraz w czwartek od 8.oo do 9.oo.

5. Zachęcam do lektury czasopism katolickich: Gościa Niedzielnego; Źródła; WPiSu i Miłujcie się.

6. Bóg zapłać składam za ofiary złożone na potrzeby parafii przez parafian z ul. Brzegi, oraz za te złożone na tacę w dniu dzisiejszym.

7. W tym tygodniu Bóg powołał do wieczności z naszej parafii Janinę Orzechowską z Wrząsowic (87 lat). Polećmy ją Bożemu miłosierdziu. Dobry Jezu, a nasz Panie….

8. Solenizantów i jubilatów polecamy orędownictwu świętych patronów..

Intencje Mszalne na Tydzień od 27.10 do 3.11.2019

30 Niedziela Zwykła – 27.10
8.oo - dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla Janiny i Stanisława Pateckich w 40 rocznicę ślubu()
8.oo - ++ Wiesława Nowaka i jego rodziców ()
10.oo - dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla Władysławy i Jana Cabaj w 50 rocznicę ślubu ()
12.oo - w intencji wszystkich parafian i ofiarodawców
16.oo - ++ Helenę i Mariana Surówka ()
16.oo - ++ Julię i Fabiana Salawa ()

Poniedziałek – 28.10
7.oo - + Leopolda Rybusiewicza (od rodziny Bobek)
7.oo - + Janusza Szymskiego (od Stanisława Bruzdy z rodziną)
7.oo - + Czesławę Hyszko (od rodziny Baran)
18.oo - + Alfreda Wloczek w 19 rocznicę ++ ()

Wtorek – 29.10
7.oo - + Jana Jałochę (od Iwony Pelc z rodziną)
7.oo - + Barbarę Tomana (od współpracowników z Dąbrowy Górniczej)
7.oo - + Władysława Łukasika (od rodziny Malec)
18.oo - + Tomasza Zalasa ()
18.oo - + Stefana Pietrzyka ()

Środa – 30.10
7.oo - + Pawła Drożdża (od koleżanek i kolegów z pracy córki Karoliny)
7.oo - + Feliksę Kmita (od synowej z Liszek)
7.oo - + Mieczysława Siemieniec (od Władysławy i Marka Gąsiorowskich)
18.oo - + Mieczysławę Lach w 2 rocznicę ++ ()
18.oo - + Andrzeja Jałochę (od bratanicy z rodziną)

Czwartek – 31.10
7.oo - + Artura Sławika (od Pawła Stefanika i Kingi )
7.oo - + Apolonię Turaj (od rodziny Gogol)
18.oo - ++ Bronisławę Grzybowską w 3 rocznicę ++, Jana męża oraz Jana Brożka ( )

Piątek – 1.11 – Wszystkich Świętych
8.oo - ++ Księży, którzy pracowali w naszej parafii ()
8.oo - ++ Fundatorów i dobrodziejów ()
10.oo - ++ Agnieszkę i Władysława Przetockich ()
11.oo - + Ks. Władysława Kajzera
12.oo - ++ Józefa Jałochę i ++ z rodziny
14.oo - ++ spoczywających na cmentarzu
14.oo - ++ spoczywających na cmentarzu ()

Sobota – 2.11 – dzień Zaduszny
8.oo - ++ wypominanych ()
8.oo - ++ wiernych zmarłych ()
10.oo - wg intencji Ojca Świętego ()
10.oo - ++ wiernych zmarłych
12.oo - ++ wypominanych ()
15.oo - ++ wypominanych
18.oo - wg intencji Ojca Świętego ()

31. Niedziela Zwykła – 3.11
8.oo - o zdrowie i błogosławieństwo dla członkiń róży Syrek i za ++ członkinie tej róży()
8.oo - ++ Antoniego i Stefanię Drab, Jana Jałochę, Jana, Reginę, Czesława i Józefa Jałochę ()
10.oo - ++ Jana i Teresę Pietrzyk, Kazimierza Kowalskiego, Annę Wrona i Katarzynę Bruzda ()
10.oo - ++ Jadwigę i Władysława Proficz
12.oo - w intencji wszystkich parafian i ofiarodawców
12.oo - + Marię Ziemiańską (od rodziny Kozioł)
16.oo - ++ Lucynę, Stanisława, Bogdana i Marcina Młynarczyk; Stanisławę i Kazimierza Guzik oraz
Władysława, Edwarda i Henryka Szymskich ()Bardzo ważna
INFORMACJA!!!


Informuję, że na cmentarzu parafialnym we Wróblowicach nie ma już nowych miejsc.

Dla tych parafian, którzy nie mają miejsca na cmentarzu po przodkach, będą w miarę możliwości na bieżąco wykorzystywane do pochówku groby zaniedbane i nieopłacone od wielu lat, aż do czasu wykorzystania wszystkich takich miejsc. (nie można wcześniej rezerwować sobie miejsca). 
Jeżeli ktoś wcześniej zarezerwował sobie miejsce po upływie 20 lat od pochowania zmarłego i opłacił je (dotyczy to tych, którzy to uczynili przed rokiem 2007), to proszę z dokumentem potwierdzającym opłatę zgłosić się w kancelarii w celu zaznaczenia tego faktu w bazie danych naszego cmentarza. Przed 2007 rokiem nie odnotowywano tych wpłat w księdze grobów. Jedynie wystawiano pokwitowania.

Od 7 lat tworzona jest baza danych naszego cmentarza i trzeba, aby była aktualna. W tej tworzonej bazie danych każdy grób czy grobowiec ma:
- swój numer określający gdzie się znajduje na cmentarzu,
- informację kto w grobie czy grobowcu spoczywa,
- swojego dysponenta ( tylko dysponent może decydować o pochowaniu w danym grobie czy grobowcu kolejnej osoby).

Jest to konieczne, by uniknąć nieporozumień jakie się pojawiają, gdy kilka osób rości sobie prawo do tego samego grobu czy grobowca.

Tylko ta osoba na którą wystawiony jest dokument potwierdzający opłatę jest dysponentem grobu czy grobowca.

Przekazanie prawa do dysponowania grobu czy grobowca komuś innemu musi być dokonane pisemnie przez dotychczasowego dysponenta (przez wypełnienie formularza) i potwierdzone własnoręcznym podpisem.

Zarządca Cmentarza