1. Podczas dzisiejszej Mszy Świętej z największą radością śpiewaliśmy „Chwała na wysokości Bogu…”. Słowami tego hymnu uwielbiliśmy Boga wszechmogącego za dar narodzin Syna, który stał się jednym z nas. Życzymy, aby te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości były pełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Syn Boży. Niech Boża radość i miłość wypełniają kolejne dni naszego świętowania i całą naszą, nieraz trudną, codzienność. Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy się tylko do zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Radujmy się, że Bóg jest z nami.

2. Oktawa Bożego Narodzenia jest bardzo bogata w liturgiczne wspomnienia.
W drugi dzień uroczystości Narodzenia Pańskiego tradycyjnie wspominamy Świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Msze jak w Niedzielę
W piątek, 27 grudnia, wspominamy Świętego Jana Apostoła i Ewangelistę. Tego dnia tradycyjnie błogosławimy wino.
W sobotę, 28 grudnia, wspominamy Świętych Młodzianków Męczenników. Niech ten dzień będzie okazją do modlitw w intencji poszanowania nienarodzonego jeszcze życia.

3. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia tradycyjnie ofiary składane na tacę przeznaczone są na potrzeby Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Polecam zbiórkę ofiarności Parafian.

4. W przyszłą niedzielę, 29 grudnia będziemy czcić Świętą Rodzinę. Święta Rodzina Nazaretańska jest dla nas wzorcem i odniesieniem, jak mamy żyć w rodzinie. Wspólnie będziemy prosić Świętą Rodzinę o świętość naszych rodzin.

5. W najbliższy piątek Msze św. będą tylko o godz.7.oo; Mszy o godz.18.oo ze względu na wizytę duszpasterską nie będzie.

Program odwiedzin duszpasterskich od 28 XII 2019 do 3 I 2020

W najbliższym czasie w naszej parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Pragniemy odwiedzić naszych Parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas której zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, do zastanowienia się nad naszymi praktykami religijnymi. Kolęda ma także służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu duszpasterza do powierzonych jego trosce parafian i odwrotnie. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach naszej wspólnoty parafialnej.


Ks. Proboszcz - Zbydniowice

27.12/piątek - od 15,oo - ul. Matematyków Krakowskich nr od 55 do 113
28.12/sobota - od 11.oo - ul. Szarskiego od nr 26, a następnie dokończenie ul. Matematyków
Krakowskich od 117 do Pokrzywnicy
30.12/poniedziałek - od 15.oo - ul. Matematyków Krakowskich nr od 60 do Pokrzywnicy
02.01/czwartek - od 15.oo - ul. Zbydniowicka i ul. Opiala
03.01/piątek - od 15.oo - ul. Gołąba ( początek od 44 ul Mat. Krak), a następnie ul. Lei

Ks. Tomasz - Wróblowice

27.12/piątek - od 15,oo – ul. Aleksandrowicza (początek od klubu po obu stronach)
28.12/sobota - od 11.oo – ul. Grzebskiego od ul. Krzyżańskiego w stronę cmentarza po obu stronach
30.12/poniedziałek - od 15.oo – ul. Chrzanowskiego ( od cmentarza i ul. Matematyków Krak. od 26 do 14)
03.01/piątek - od 15.oo – Matematyków Krakowskich (dokończenie od 12 do 2) i ul. Gilowa