1. Od dzisiejszej niedzieli zmienia się charakter tego okresu liturgicznego.
Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej.

2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii i kapłaństwa, oraz prosić o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej.
W czwartek przypada 15 rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II.
W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata.
W sobotę uczcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej.

Zwyczajowych odwiedzin chorych w pierwszą sobotę nie będzie.
Jedynie w naglących przypadkach na wezwanie będziemy do dyspozycji.

Przyszła niedziela, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia.

4. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele codziennie, od godz. 17.oo. do 18.oo

Nabożeństwa w naszym kościele:
- Nabożeństwo Różańcowe - w poniedziałek, wtorek o godzinie 17.3o.
- Nowenna do MB Nieustającej Pomocy - w środę o godz. 17.45
- Nowenna do Przemienienia Pańskiego - w czwartek o godz. 17.45
- Koronka do Bożego Miłosierdzia - w piątek o godz. 17.45
- Modlitwy w intencji rodzin i rodziców oczekujących na narodzenie dziecka po Mszy św. o godz.7.oo, a o 17.4o modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II

5. Kancelaria Parafialna czynna tylko w ważnych sprawach.

6. Zachęcamy do czytania Pisma Świętego, modlitwy, uczestnictwa we Mszy św. za pomocą Telewizji, Radia i Internetu.


Informacje w związku z pandemią koronawirusa

1. Zgodnie z rozporządzeniami władz państwowych i kościelnych, związanymi z pandemią koronawirusa, na Mszy św. czy innym obrzędzie religijnym nie może być jednocześnie więcej niż 5 osób. To dotyczy także pogrzebów.

2. W związku z tymi ograniczeniami Kościół w niedzielę będzie zamknięty. Na Mszę św. zarówno w niedzielę jak w dni powszednie będą mogli wejść tylko ci, którzy zamówili wcześniej intencję, ale nie więcej niż 5 osób. Wejście do kościoła przez zakrystię.

3. W tygodniu Kościół będzie otwarty i udostępniony w ciągu dnia od 8.oo do 18.oo na modlitwę prywatną wiernych. (Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa nie może przebywać w kościele jednocześnie więcej niż 5 osób).

4. Nabożeństwa wieczorne w ciągu tygodnia odbywają się na tych samych zasadach co dotychczas.

5. SPOWIEDŹ święta - w tym tygodniu będzie można skorzystać ze spowiedzi codziennie od godziny 8.oo do 10.oo i po południu od godz.16.oo do 17.5o. Spowiedź będzie się odbywać w bocznej kaplicy oraz w bocznej kruchcie kościoła ze względu na bezpieczeństwo dla zdrowia. Po skorzystaniu ze spowiedzi starajmy się nie zatrzymywać dłużej w kościele, by umożliwić innym skorzystanie ze spowiedzi (w kościele nie może przebywać więcej niż 5 osób).

6. Zachęcam wszystkich parafian do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.

7. Pozostańmy w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.

8. Zachęcam wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.

9. Módlmy się gorąco w intencji chorych oraz tych wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc dla nich. A także prośmy Boga Miłosiernego o oddalenie pandemii koronawirusa.

10. W czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
Komunię Świętą przyjmujemy na rękę,
Znak pokoju przekazujemy sobie przez skinienie głowy bez podawania rąk,

11. Nabożeństwa: Drogi krzyżowej i Gorzkie Żale są odwołane. Zachęcam do osobistego rozważania Drogi krzyżowej w domu.

12. Papież Franciszek udziela na czas epidemii odpustu zupełnego następującym osobom:

a. zarażonym koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, pracownikom służby zdrowia, rodzinom osób chorych.

b. umierającym, zwłaszcza gdy nie mogli wyspowiadać się i przyjąć sakramentu namaszczenia chorych oraz Komunii św. w formie Wiatyku.

c. modlącym się przed Najświętszym Sakramentem, odprawiającym także w warunkach domowych: Drogę Krzyżową, różaniec, czytającym przez pół godziny Pismo Święte.

Warunkiem uzyskania odpustu jest modlitwa w intencjach Ojca Świętego i wyznanie wiary, choćby w formie skróconej i spontanicznej np. Wierzę w Ciebie Chryste.


Intencje Mszalne na Tydzień od 29.03 do 5.04.2020

5 Niedziela Wielkiego Postu – 29.03.2020
8.oo - + Ludwika Siwarskiego w 2 rocznicę ++ ()
8.oo - + Włodzimierza Kędziorę ()
10.oo - + Grażynę Rębacz ()
10.oo - w intencji wszystkich parafian i ofiarodawców ()
12.oo - dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla Damiana Wilczyńskiego w 18 rocznicę urodzin
12.oo - dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla Wiktora w 1 rocznicę urodzin ()
16.oo - + Cecylię Frasik w 5 rocznicę ++ ()

Poniedziałek – 30.03
7.oo - + Stanisławę Góra (od Elżbiety i Jacka Poznańskich)
7.oo - + Matyldę Węglarz (od Leony Guzik)
7.oo - + Janinę Orzechowską (od sąsiadów: Cecylii Ujma i rodziny Proszków) Koniec
18.oo - + Jan Jałocha (od Agaty i Leszka Bębenek)
18.oo - ++ z rodziny Markowskich ()

Wtorek – 31.03
7.oo - + Zdzisława Kicińskiego (od pracowników Gminnego Zarządu Dróg z Wieliczki)
7.oo - + Józefę Bankowicz (od rodziny Waśniowskich)
7.oo - + Józefa Marka (od wnuczki Agnieszki z rodziną)
18.oo - + Dorotę Łukasik (od rodziny Kowalczyk)
18.oo - + Michała Cygana (od Władysławy Matuszewskiej)

Środa – 1.04
7.oo - + Eugenię Czort (od wnuczki Magdy z rodziną)
7.oo - + Tadeusza Krawczyka (od siostry z mężem)
7.oo - + Józefę Brożek (od córki Moniki z rodzina)
18.oo - ++ Antoninę i Józefa Kolec ()
18.oo - + Stanisława Trelę (od sąsiadek z ul. Syreńskiego )

Czwartek – 2.04
7.oo - ++ Agnieszkę i Wincentego Gniadek ()
7.oo - + Marka Kursę (od Zofii Karkoszka)
18.oo - + Fryderykę Bobek (od wnuka Mariusza z rodzina)

Piątek – 3.04
7.oo - + Andrzeja Sargę (od córki z rodziną)
7.oo - + Franciszka Wronę (od syna Stanisława i synowej Marii)
7.oo - + Krzysztofa Koziarczyka (od brata Tadeusza z żoną)
18.oo - + Leszka Węglarza ()
18.oo - ++ Leszka Kołodzieja i jego rodziców ( )

Sobota – 4.04
7.oo - + Kazimierę Guzik (od chrześniaka Waśniowskiego z rodziną)
7.oo - + Urszulę Sikora (od rodziców)
7.oo - + Janinę Guzik (od sąsiadów z ul. Niewodniczańskiego)
18.oo - ++ Rozalię Książek w Władysława męża w rocznicę ++ ()
18.oo - + Pawła Drożdża (od ZWSE Skawina)

6 Niedziela W Postu – 5.04.2020
8.oo - o zdrowie i błogosławieństwo dla członków róży męskiej ()
8.oo - o zdrowie i błogosławieństwo dla członkiń róży Syrek ()
10.oo - ++ Bronisława i Annę Brożek rezerwacja ()
12.oo - w intencji wszystkich parafian i ofiarodawców ()
16.oo - ++ Irenę i Zbigniewa Orzechowskich ()