1. Niedziela Palmowa rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień zmartwychwstania Pańskiego.

2. Cały Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący. Najważniejszymi dniami Wielkiego Tygodnia są Trzy Święte Dni Paschalne: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota.

W Wielki Czwartek celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne, które będzie trwało w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, a punktem kulminacyjnym będzie liturgia Wigilii paschalnej. Triduum Paschalne zakończymy Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. Msza Wieczerzy Pańskiej będzie o godz. 18.oo. Po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej Ciemnicą.
Wielki Piątek: Zgodnie z najdawniejsza tradycją Kościół nie sprawuje w tym dniu Eucharystii; Komunii świętej udziela się wiernym jedynie podczas liturgii ku czci Męki Pańskiej. W Wielki Piątek w ciągu dnia będzie można adorować Pana Jezusa w ciemnicy indywidualnie (ale nie więcej niż 5 osób jednocześnie)
O godz. 18.oo rozpoczniemy celebrację Liturgii Męki Pańskiej w czasie której w szczególny sposób zostanie uczczony Krzyż Pana Jezusa. Po liturgii Męki Pańskiej Adoracja Pana Jezusa w Grobie, będzie trwała do godziny 22.oo. Zapraszam do czuwania indywidualnie.

Przypominam że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, tych którzy ukończyli 18 rok – do 60 roku życia. Post ścisły oznacza, że tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Natomiast wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku. Zaleca się zachowanie wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych także w Wielką Sobotę.

Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. W tym dniu kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa oraz jego zstąpienie do otchłani, a także w modlitwie i poście oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. W Wielką Sobotę Kościół powstrzymuje się zupełnie od sprawowania Ofiary Mszy świętej.
Od 8.oo wystawienie Pana Jezusa w Grobie i Adoracja będzie do godziny 19.45.
Poświęcenia pokarmów nie będzie.
O godz. 20.oo - Liturgia Wigilii Paschalnej. Jest ona główną celebracją Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego jaką przeżywa Kościół. Oznajmia uroczyście zmartwych-wstanie Chrystusa.

3. W Niedzielę Zmartwychwstania Msze święte o godzinie: 8, 10, 11, 12, 15 i 16. We Mszy może uczestniczyć razem z celebransem i służą liturgiczną 50 osób.
Procesji rezurekcyjnej nie będzie
O 15.3o uroczyste Nieszpory, którymi zakończymy Święte Triduum Paschalne.

W poniedziałek Wielkanocny Msze święte tak jak w niedzielę.

4. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele od poniedziałku do środy - od godz. 17.oo. do 18.oo
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17.45

5. Kancelaria Parafialna czynna we wtorek i środę tylko w ważnych sprawach.

6. Zachęcamy do czytania Pisma Świętego, modlitwy i uczestnictwa we Mszy św. za pomocą Telewizji, Radia i Internetu.

7. W ostatnim czasie z naszej Parafii odeszła do Domu Ojca Danuta Brożek z Zbydniowic ( 62 lata). Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie...


Spowiedź Święta

W poniedziałek, wtorek i środę można skorzystać ze spowiedzi:
do południa - od 9.oo do 10.oo
po południu - od 16.oo do 18.oo
w czwartek, piątek i sobotę można skorzystać ze spowiedzi:
do południa – od 8.oo do 10.oo
miejsce spowiedzi:
Kaplica boczna kościoła (wejście od strony północnej kościoła)
Kruchta kościoła od strony południowej (wejście z kościoła)
Należy pamiętać, że w kościele może przebywać jednocześnie tylko 5 osób.
Po skorzystaniu ze spowiedzi starajmy się nie zatrzymywać dłużej w kościele, by umożliwić innym skorzystanie ze spowiedzi.
To wszystko ze względu na bezpieczeństwo dla życia i zdrowia.


Informacje w związku z pandemią koronawirusa

1. Zgodnie z rozporządzeniami władz państwowych i kościelnych, związanymi z pandemią koronawirusa, nadal na Mszy św. czy innym obrzędzie religijnym nie może być jednocześnie więcej niż 5 osób. To dotyczy także pogrzebów.

2. W związku z tymi ograniczeniami Kościół w Niedzielę Palmową będzie zamknięty. Na Mszę św. zarówno w niedzielę jak w dni powszednie będą mogli wejść tylko ci, którzy zamówili wcześniej intencję, ale nie więcej niż 5 osób. Wejście do kościoła przez zakrystię.

3. W Wielkim Tygodniu Kościół będzie otwarty i udostępniony w ciągu dnia od 8.oo do 18.oo na modlitwę prywatną wiernych. (Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa nie może przebywać w kościele jednocześnie więcej niż 5 osób).

4. W liturgii Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota) będzie mogło uczestniczyć tylko 5 osób, oprócz kapłanów i służby liturgicznej.

5. W Niedzielę Zmartwychwstania będzie mogło uczestniczyć we Mszy św. 50 osób (razem z kapłanami i służbą liturgiczna).

6. Zachęcam wszystkich parafian do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.

7. Pozostańmy w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.

8. Zachęcam wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.

9. Módlmy się gorąco w intencji chorych oraz tych wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc dla nich. A także prośmy Boga Miłosiernego o oddalenie pandemii koronawirusa.


10. Papież Franciszek udziela na czas epidemii odpustu zupełnego następującym osobom:

a. zarażonym koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, pracownikom służby
zdrowia, rodzinom osób chorych.

b. umierającym, zwłaszcza gdy nie mogli wyspowiadać się i przyjąć sakramentu namaszczenia chorych oraz Komunii św. w formie Wiatyku.

c. modlącym się przed Najświętszym Sakramentem, odprawiającym także w warunkach
domowych: Drogę Krzyżową, różaniec, czytającym przez pół godziny Pismo Święte.

Warunkiem uzyskania odpustu jest modlitwa w intencjach Ojca Świętego i wyznanie wiary, choćby w formie skróconej i spontanicznej np. Wierzę w Ciebie Chryste.


Intencje Mszalne na Tydzień od 5 do 13.04.2020

6 Niedziela Palmowa – 5.04.2020
8.oo - o zdrowie i błogosławieństwo dla członków róży męskiej ()
8.oo - o zdrowie i błogosławieństwo dla członkiń róży Syrek ()
10.oo - ++ Bronisława i Annę Brożek ()
12.oo - w intencji wszystkich parafian i ofiarodawców ()
16.oo - ++ Irenę i Zbigniewa Orzechowskich ()

Poniedziałek – 6.04
7.oo - + Jana Jałochę (od rodziny Fraś i Torbicki)
7.oo - + Dorotę Łukasik (od Elżbiety, Krzysztofa i Mateusza Kowina)
7.oo - + Władysława Wąsowicza (od Agaty i Krzysztofa Wąsowicz)
18.oo - + Józefę Bankowicz (od rodziny Wacławik)
18.oo - + Stanisławę Hagowską ()

Wtorek – 7.04
7.oo - + Stanisławę Wątor (od sąsiadek: Brożynowej i Ujmowej)
7.oo - + Rozalię Dziedzic (od Emilii i Kazimierza)
7.oo - + Stanisławę Góra (od Anny i Marcina Sołtys)
18.oo - + Zdzisława Kicińskiego (od rodziny Trybalskich z Krakowa)
18.oo - + Tadeusza Krawczyka (od Artura Przetockiego z rodziną)

Środa – 8.04
7.oo - + Matyldę Węglarz (od Stanisława i Włodzimierza Szostak)
7.oo - + Eugenię Czort (od Zofii Półtorniak)
7.oo - + Michała Cygana (od Zuzanny, Sylwii i Oliwiera z rodzinami)
18.oo - dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla Weroniki i Aureliusza wraz z dziećmi w 10 rocz. małżeństwa
18.oo - + Józefa Marka (od wnuków: Agaty i Pawła )

Wielki Czwartek – 9.04
18.oo - + Zygmunta Piątka w 7 rocznicę ++, Stanisławę i Józefa Dziedzic oraz Marię Juszczak ()
18.oo - + Teresę Jałocha (od Ireny Gruszka) Koniec
18.oo - + Janinę Guzik (od sąsiadów z ul. Niewodniczańskiego)

Wielki Piątek – 10.04 Nie ma Mszy świętej

Wielka Sobota – 11.04
20.oo - + Jana Kurde-Banowskiego ()
20.oo - + Józefę Brożek (od syna Grzegorza z rodziną)
20.oo - + Urszulę Sikora (od brata Grzegorza z rodziną)

Niedziela Zmartwychwstania – 12.04.2020
8.oo - + Eugeniusza Joba, Włodzimierza Jałochę oraz Szymona i Agatę Proficz ()
8.oo - + Jana i Bronisławę Łukasik ()
10.oo - ++ Piotra i Wiktora Ślęczka ()
11.oo - ++ Janinę i Zdzisława Guzik oraz Stanisława syna
12.oo - + Władysława Wąsowicza (od Jana i Krystyny Marusarz z rodziną )
15.oo - w intencji wszystkich parafian i ofiarodawców ()
16.oo - + Stanisławę Wątor (od Cecylii Luzar)

Poniedziałek Wielkanocny – 13.04
8.oo - ++ Marię i Stanisława Pabian, Marię i Stanisława Boduch, Annę i Mariana Gadocha, Marię i Franciszka Prorok, Halinę Sobesto oraz Marię Cholewa
8.oo - + Jana Jałochę, Stefanię i Antoniego Drab, Jana, Reginę, Czesława i Józefa Jałocha
10.oo - + Michała Szymskiego w 8 rocznicę ++, oraz Ludwikę i Józefa rodziców
12.oo - + w intencji wszystkich parafian i ofiarodawców ()
12.oo - o zdrowie i błogosławieństwo dla Kazimiery w 90 rocznicę urodzin
16.oo - + Marek Kursa (od Marzeny i Romana Mrowiec)