1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele jest poświęcona sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne. Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 15.30, a o godz. o 16.oo Msza święta.

2. Kalendarz liturgiczny na bieżący tydzień:
Jutro, wspomnienie błogosławionego Jakuba Strzemię (1340-1409), franciszkanina, biskupa, gorliwego misjonarza Kresów Wschodnich
We wtorek wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II (1920-2005), papieża, którego nie trzeba specjalnie przypominać, szanowany i kochany przez cały Kościół i świat, świadek i nauczyciel bezgranicznego zawierzenia Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce. W sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie Uroczystość Odpustowa. Uroczysta Suma odpustowa będzie celebrowana przez Dziekanów Archidiecezji Krakowskiej o godzinie 17.oo. W ramach przeżywanej w Sanktuarium Nowenny Miesięcy, po Eucharystii wyruszy Procesja z Relikwiami Krwi Błogosławione-go, podczas której rozważać będziemy Tajemnice Światła Różańca Świętego. Jesteśmy zaproszeni jako parafia do udziału w tym odpuście. Zachęcam - kto może – do udziału w tym odpuście.
We wtorek mamy możliwość zyskania odpustu zupełnego z racji Roku Wiary.
W przyszła niedzielę kolejna rocznica Poświecenia naszego Kościoła Parafialnego.

Msza święta w dni powszednie o godz. 7.oo i 18.oo.
Adoracja Najświętszego Sakramentu codziennie od godziny 17.oo;
Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Nie lekceważmy tego daru Bożej opatrzności. Matka Boża w swych objawie-niach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. „Kto mieczem wojuje, od miecza ginie”! Naszym orężem jest różaniec, w myśl zawołania: „Zło dobrem zwyciężaj”! Codziennie w naszym kościele o godzinie 17.3o celebrujemy nabożeństwo różańcowe. Serdecznie zapraszam!

W tym tygodniu do włączenia się w nabożeństwo zapraszamy:
poniedziałek - uczniów z klasy III
we wtorek - uczniów z klasy IV
w środę - uczniów z klasy V
w czwartek - uczniów z klasy VI
w piątek - uczniów z klasy I Gimnazjum
w niedzielę - różę św. Katarzyny

Inne Nabożeństwa w naszym kościele:
Nowenny: do MB. Nieustającej Pomocy i do Przemienia Pańskiego będą połączone z nabożeństwem Różańcowym.
Koronka do Bożego Miłosierdzia w piątek po Mszy o godz. 7.oo
Spowiedź święta codziennie przed Mszą św.; po południu od godz. 17.oo,

3. Kancelaria parafialna czynna: we wtorek, środę i piątek po Mszy św. wieczornej; w czwartek i sobotę od 8.oo do 9.oo.

4. Zachęcam do lektury czasopism katolickich: Gościa Niedzielnego; Przewodnika Katolickiego; Źródła; Wychowawcy; Listu; i Miłujcie się., Małego Gościa,….

5. Bóg zapłać składam za ofiary złożone do puszek na wsparcie Fundacji: Dzieło Nowego Tysiąclecia
( zebrano do puszek - 1766, 34 ) i za te złożone na tacę w dniu dzisiejszym. W przyszłą niedzielę taca przeznaczona będzie na zakup węgla do ogrzewania kościoła.

6. W tym tygodniu z naszej parafii odeszli do Domu Ojca: z Wróblowic: Wojakiewicz Kazimierz, którego pogrzeb będzie we wtorek o godz. 13.oo i Janina Woźniak - Heine, której pogrzeb będzie w piątek o godz. 15.oo.

Zbliża się miesiąc listopad. Już niedługo będziemy przeżywać Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W związku z tym będą robione porządki na grobach naszych bliskich. Bardzo proszę, by wszystkie śmieci wynosić do śmietników, a nie rzucać pod ogrodzenie cmentarza, pod drzewa czy na groby opuszczone. Od nas wszystkich zależy jak będzie wyglądał nasz cmentarz na którym spoczywają bliscy naszemu sercu. Przypominajmy dzieciom o szacunku dla zmarłych i o poszanowaniu grobów i nagrobków na cmentarzu.
Informuję, że w dzień Wszystkich Świętych na cmentarzu będą odprawione Msze: o godz. 11.oo i uroczysta Msza Święta o godzinie 14.oo. Następnie o godz. 15.oo zostaną odśpiewane Nieszpory Żałobne, a po nich wyruszy procesja po cmentarzu w czasie której będziemy się modlić za zmarłych. W Dzień Zaduszny Msze św. na cmentarzu będą o godz. 11.oo i 15.oo. połączone z wypominkami.

W Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu będą zbierane do puszek ofiary na pokrycie kosztów związanych z pracami na cmentarzu. W tym roku w październiku położona została kostka na alejce od skrzyżowania do kaplicy, wokół kaplicy i na alejce od kaplicy w stronę południową. Płyty, które były w alejce od kaplicy w stronę południową zostały przewiezione i ułożone na alejce od strony ul. Grzepskiego. Doprowadzona została woda do kaplicy, oraz doprowadzono kable elektryczne do dwóch latarni przy skrzyżowaniu, Latarnie zostały zamówione i gdy zostaną wykonane będą podłączone.

Przypomnienie niektórych zasad korzystania z Cmentarza parafialnego

Prawo do pochowania na tym cmentarzu mają parafianie z parafii Wróblowice; parafianie z parafii Swoszowice i ci, którzy nabyli prawo do pochowania na tym cmentarzu.
Grób może być użyty do ponownego pochówku dopiero po upływie 20 lat. Jeśli się chce zachować grób do ponownego pochówku po upływie lat 20, należy to zgłosić w kancelarii parafialnej i zastrzec uiszczając określoną opłatę.
Wszelkie prace na cmentarzu: budowa grobowca, montowanie nowego nagrobka, przebudowa nagrobka starego, zakładanie kostki przy grobie czy grobowcu, a także inne prace należy wcześniej zgłosić w kancelarii parafii w godzinach urzędowania.
Nie można przy grobach i grobowcach umieszczać ławeczek. ( utrudniają przemieszczanie się między grobami, stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka)
Opłaty uiszczane w związku z korzystaniem z cmentarza przy pochówku zmarłego: za miejsce pod grób, za miejsce pod grobowiec, oraz opłaty prolongacyjne związane z przedłużeniem dzierżawienia miejsca na cmentarzu przeznaczane są na: opłaty za wywóz śmieci, na opłatę za wodę, na opłatę za prąd, na opłatę za ochronę SOLID, i na wszelkie remonty jakie są podejmowane na cmentarzu.
Ofiary składane w kaplicy podczas mszy pogrzebowej przeznaczane są na potrzeby związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kaplicy cmentarnej.

Bardzo ważne!!!

Informuję, że miejsca puste które są na cmentarzu i groby zaniedbane będziemy wykorzystywać do pochówku zmarłych, w miarę pojawiających się potrzeb. Jeżeli ktoś wcześniej zarezerwował sobie miejsce i je opłacił, to proszę z dokumentem potwierdzającym opłatę zgłosić się w kancelarii w celu zaznaczenia tego faktu w księdze grobów.
Proszę także, aby ci którzy opiekują się grobami swoimi, grobami swoich bliskich - które są zarezerwowane i opłacone przed rokiem 2008, a jeszcze nie zostały wpisane do księgi grobów - by w miarę możliwości swoich zgłaszali się do kancelarii w celu odnotowania tego faktu w bazie danych naszego cmentarza.
Od 3 lat tworzona jest baza danych dotyczących naszego cmentarza i trzeba, aby była aktualna.
W tej tworzonej bazie danych:
- każdy grób czy grobowiec ma swój numer określający gdzie się znajduje na cmentarzu,
- informacje kto w grobie czy grobowcu spoczywa
- potrzebna jest także informacja kto jest opiekunem danego grobu czy grobowca, po to by wiedzieć kto może decydować o pochowaniu w danym grobie czy grobowcu kolejnej osoby.
Jest to konieczne, by uniknąć nieporozumień jakie się pojawiają gdy kilka osób rości sobie prawo do tego samego grobu czy grobowca.
Tylko ta osoba na którą wystawiony jest dokument potwierdzający opłatę jest dysponentem grobu czy grobowca.
Przekazywanie grobu czy grobowca komuś innemu musi być potwierdzone na piśmie przez dotychczasowego dysponenta - własnoręcznym podpisem.

Intencje Mszalne na Tydzień po 29 Niedzieli Zwykłej
20.10.2013 – 27.10.2013

29 Niedziela Zwykła – 20.10 ( św. Jan Kanty )
8.oo - ++ Jana Kasperkiewicza i jego rodziców
10.oo - + Bolesława Hyszko ( greg.)
10.oo - + Stanisława Gawora w 3 rocznicę ++
12.oo - w intencji wszystkich parafian i ofiarodawców
12.oo - + Józefę Błach ( int od Zofii Sitko)
16.oo - dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla Adama i Bożeny Banach w 25 rocznicę małżeństwa
16.oo - ++ Jana Kapustę i jego rodziców

Poniedziałek – 21.10 ( bł. Jakub Strzemię )
7.oo - + Annę Bylica ( int od rodziny Żurowskich)
18.oo - + Bolesława Hyszko (greg)
18.oo - + Krystynę Gawlik w 1 rocznicę ++

Wtorek – 22.10 (bł. Jan Paweł II )
7.oo - + Bolesława Hyszko ( greg)
7.oo - ++ wypominanych
18.oo - ++ Zbigniewa, Paulinę i Wojciecha Guzik

Środa – 23.10 ( )
7.oo - + Zuzannę Koczara ( int od syna Stefana z rodziną)
18.oo - + Bolesława Hyszko ( greg)
18.oo - + Annę Bylica ( int od rodziny Bylica ze Zbydniowic)

Czwartek – 24.10 ( )
7.oo - + Bolesława Hyszko (greg)
18.oo - + Mieczysława Górę w 21 rocznicę ++
18.oo - + Antoniego Pamułę

Piątek – 25.10 ( )
7.oo - + Annę Bylica ( int od rodziny z Konar)
7.oo - + Czesławę Bała ( int od chrześniaka Czesława z rodziną)
18.oo - + Bolesława Hyszko (greg)

Sobota – 26.10 ( )
7.oo - + Bolesława Hyszko ( greg)
7.oo - ++ Anielę i Walerię Pletiak
18.oo - dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla Janiny i Edwarda Kokoszka w 50 rocznicę ślubu
18.oo - ++ Tadeusza i Marię Luzar i ich rodziców
18.oo - ++ Mieczysława i Józefę Kaczmarczyk

30 Niedziela Zwykła – 27.10
8.oo - w intencji wszystkich parafian i ofiarodawców
10.oo - ++ Józefa Orzechowskiego w 5 rocznicę ++ i jego rodziców Katarzynę i Henryka
12.oo - o zdrowie i błogosławieństwo dla Juliana w 1 rocznicę chrztu
12.oo - + Bolesława Hyszko ( greg.)
16.oo - ++ Helenę Surówka w 16 rocznicę ++ jej męża Mariana
16.oo - ++ Józefa Budka, Józefa syna, a także Zofię i Marcina Guzik oraz Anielę i Alojzego Budek