1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela października, obchodzona jest jako rocznica poświęcenia własnego, parafialnego kościoła, czyli oddania świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny Wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Bogiem i braćmi. Ale z tym dzisiejszym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej obecności Boga. Musimy zadbać o to, aby nasz parafialny kościół ciągle piękniał, aby również od strony materialnej był miejscem godnym swego Gospodarza. Jesteśmy to winni również wobec przyszłych pokoleń, które tu po nas przyjdą, aby uzewnętrzniać swoją wiarę i chwalić Trójjedynego Boga. Po Mszy o godz. 10 wystawienie Najświętszego Sakramentu i odśpiewanie Te Deum.
Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 15.30, a o godz. o 16.oo Msza święta.

2. Kalendarz liturgiczny na bieżący tydzień:
Jutro w liturgii czcimy świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo, będziemy prosić Boga o tak samo silną wiarę.
Dobiega końca miesiąc modlitwy różańcowej. Poczujmy się wewnętrznie zobowiązani do wzięcia udziału w nabożeństwie październikowym, podczas którego rozważamy tajemnice różańca świętego.. W naszym kościele nabożeństwo październikowe odprawiamy codziennie o godz. 17.3o. W czwartek zakończenie nabożeństw różańcowych.

W tym tygodniu do włączenia się w nabożeństwo zapraszamy:
poniedziałek - różę św. Rity
we wtorek - różę św. Faustyny
w środę - różę Syrek
w czwartek - różę Suchan

W piątek uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. Post z racji uroczystości nie obowiązuje.
Msze święte w kościele o 8.oo,10.oo i 12.oo. W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie.
Msze święte na cmentarzu o godz. 11.oo i centralna Msza św. o godz. 14.oo. Po Mszy na cmentarzu o godz. 14.oo zostaną odśpiewane w kaplicy cmentarnej Nieszpory żałobne, a po nich wyruszy procesja po cmentarzu w czasie której przy 5 stacjach będziemy modlić się za zmarłych. (o godz. 16.oo Mszy św. w kościele nie będzie.
[W tym dniu od godzinie 12.00 do wtorku godzinie 24.00 we wszystkich kościołach oraz kaplicach można uzyskać odpust zupełny jeden raz i za jednego zmarłego. Warunki uzyskania odpustu: w czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić: Ojcze nasz i Wierzę oraz trzeba wypełnić inne warunki, jak spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca Świętego.. Każdego dnia od 1 do 8 listopada można dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłych za nawiedzenie cmentarza i równoczesne zmówienie modlitwy w intencji zmarłych].
W sobotę, 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny, dzień modlitwy całego Kościoła za zmarłych. W naszym kościele Msze Święte o godz. 8.oo, 10.oo i 18.oo; na cmentarzu o 12.oo i 15.oo. Przed Mszą o godz. 12.oo i 15.oo na cmentarzu modlitwy za zmarłych połączone z wypominkami.
W Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu będą zbierane do puszek ofiary na kontynuowanie prac na cmentarzu przez przedstawicieli Rady Parafialnej, Strażaków z Wrząsowic i Zbydniowic oraz wolontariuszy.
Młodzież będzie rozprowadzać znicze.
Listopad to tradycyjnie miesiąc modlitwy za zmarłych. Wypominki, czyli prośbę o modlitwę za wymienionych zmarłych, można składać w zakrystii lub w kancelarii.
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W naszych modlitwach będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego Miłosierdzia. A w sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian tych żyjących, ale również tych, którzy odeszli już do Domu Pana, Tej, która jest naszą Królową, Matką litości, Pośredniczką.
Msza święta w dni powszednie o godz. 7.oo i 18.oo.
Adoracja Najświętszego Sakramentu codziennie od godziny 17.oo;
Inne Nabożeństwa w naszym kościele:
Nowenny: do MB. Nieustającej Pomocy i do Przemienia Pańskiego będą połączone z nabożeństwem Różańcowym.
Koronka do Bożego Miłosierdzia w piątek po Mszy o godz. 8.oo
Spowiedź święta codziennie przed Mszą św.; po południu od godz. 16.3o,
Odwiedziny chorych w przyszłym tygodniu w piątek 8 listopada.

3. Kancelaria parafialna czynna: we wtorek, środę i piątek po Mszy św. wieczornej; w czwartek i sobotę od 8.oo do 9.oo.

4. Zachęcam do lektury czasopism katolickich: Gościa Niedzielnego; Przewodnika Katolickiego; Źródła; Wychowawcy; Listu; i Miłujcie się., Małego Gościa,….

5. Bóg zapłać składam za ofiary złożone indywidualnie na potrzeby parafii parafianom z Wróblowic z ul. Aleksandrowicza (100 eu), z ul. Nowickiego (100$); z Wrząsowic: z ul. Pod Skałą (200), z Wrząsowic (100) ; ze Zbydniowic: ul. Zbydniowicka (100) i za te złożone na tacę w dniu dzisiejszym.
Dziękuję także za ofiary złożone na prace na cmentarzu: Stanisławowi Ćwierz ( 1000 zł), Annie Gruszka (200).

6. Spotkanie Rady Parafialnej w poniedziałek po Mszy św. wieczornej.

7. W tym tygodniu z naszej parafii odeszli do Domu Ojca z Wróblowic: Zuzanna Staśko i Andrzej Mikołajko, którego pogrzeb będzie w poniedziałek o godz. 15.oo. Dobry Jezu a Nasz Panie………

Zbliża się miesiąc listopad. Już niedługo będziemy przeżywać Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W związku z tym będą robione porządki na grobach naszych bliskich. Bardzo proszę, by wszystkie śmieci wynosić do śmietników, a nie rzucać pod ogrodzenie cmentarza, pod drzewa czy na groby opuszczone. Od nas wszystkich zależy jak będzie wyglądał nasz cmentarz na którym spoczywają bliscy naszemu sercu. Przypominajmy dzieciom o szacunku dla zmarłych i o poszanowaniu grobów i nagrobków na cmentarzu.
Informuję, że w dzień Wszystkich Świętych na cmentarzu będą odprawione Msze: o godz. 11.oo
i uroczysta Msza Święta o godzinie 14.oo. Następnie o godz. 15.oo zostaną odśpiewane Nieszpory Żałobne, a po nich wyruszy procesja po cmentarzu w czasie której będziemy się modlić za zmarłych. W Dzień Zaduszny Msze św. na cmentarzu będą o godz. 12.oo i 15.oo. połączone z wypominkami.

W Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu będą zbierane do puszek ofiary na pokrycie kosztów związanych z pracami na cmentarzu. W tym roku w październiku położona została kostka na alejce od skrzyżowania do kaplicy, wokół kaplicy i na alejce od kaplicy w stronę południową. Płyty, które były w alejce od kaplicy w stronę południową zostały przewiezione i ułożone na alejce od strony ul. Grzepskiego. Doprowadzona została woda do kaplicy, oraz doprowadzono kable elektryczne do dwóch latarni przy skrzyżowaniu, Latarnie zostały zamówione i gdy zostaną wykonane będą podłączone.

Przypomnienie niektórych zasad korzystania z Cmentarza parafialnego

Prawo do pochowania na tym cmentarzu mają parafianie z parafii Wróblowice; parafianie z parafii Swoszowice i ci, którzy nabyli prawo do pochowania na tym cmentarzu.
Grób może być użyty do ponownego pochówku dopiero po upływie 20 lat. Jeśli się chce zachować grób do ponownego pochówku po upływie lat 20, należy to zgłosić w kancelarii parafialnej i zastrzec uiszczając określoną opłatę.
Wszelkie prace na cmentarzu: budowa grobowca, montowanie nowego nagrobka, przebudowa nagrobka starego, zakładanie kostki przy grobie czy grobowcu, a także inne prace należy wcześniej zgłosić w kancelarii parafii w godzinach urzędowania.
Nie można przy grobach i grobowcach umieszczać ławeczek. (utrudniają przemieszczanie się między grobami, stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka).
Opłaty uiszczane w związku z korzystaniem z cmentarza przy pochówku zmarłego: za miejsce pod grób, za miejsce pod grobowiec, oraz opłaty prolongacyjne związane z przedłużeniem dzierżawienia miejsca na cmentarzu przeznaczane są na: opłaty za wywóz śmieci, na opłatę za wodę, na opłatę za prąd, na opłatę za ochronę SOLID, i na wszelkie remonty jakie są podejmowane na cmentarzu.
Ofiary składane w kaplicy podczas mszy pogrzebowej przeznaczane są na potrzeby związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kaplicy cmentarnej.

Bardzo ważne!!!

Informuję, że miejsca puste które są na cmentarzu i groby zaniedbane będziemy wykorzystywać do pochówku zmarłych, w miarę pojawiających się potrzeb. Jeżeli ktoś wcześniej zarezerwował sobie miejsce i je opłacił, to proszę z dokumentem potwierdzającym opłatę zgłosić się w kancelarii w celu zaznaczenia tego faktu w księdze grobów.
Proszę także, aby ci którzy opiekują się grobami swoimi, grobami swoich bliskich - które są zarezerwowane i opłacone przed rokiem 2008, a jeszcze nie zostały wpisane do księgi grobów - by w miarę możliwości swoich zgłaszali się do kancelarii w celu odnotowania tego faktu w bazie danych naszego cmentarza.
Od 3 lat tworzona jest baza danych dotyczących naszego cmentarza i trzeba, aby była aktualna.
W tej tworzonej bazie danych:
- każdy grób czy grobowiec ma swój numer określający gdzie się znajduje na cmentarzu,
- informacje kto w grobie czy grobowcu spoczywa
- potrzebna jest także informacja kto jest opiekunem danego grobu czy grobowca, po to by wiedzieć kto może decydować o pochowaniu w danym grobie czy grobowcu kolejnej osoby.
Jest to konieczne, by uniknąć nieporozumień jakie się pojawiają gdy kilka osób rości sobie prawo do tego samego grobu czy grobowca.
Tylko ta osoba na którą wystawiony jest dokument potwierdzający opłatę jest dysponentem grobu czy grobowca.
Przekazywanie grobu czy grobowca komuś innemu musi być potwierdzone na piśmie przez dotychczasowego dysponenta - własnoręcznym podpisem.

Intencje Mszalne na Tydzień po 30 Niedzieli Zwykłej
27.10.2013 – 3.11.2013

30 Niedziela Zwykła – 27.10
8.oo - w intencji wszystkich parafian i ofiarodawców
10.oo - ++ Józefa Orzechowskiego w 5 rocznicę ++ i jego rodziców Katarzynę i Henryka
12.oo - o zdrowie i błogosławieństwo dla Juliana w 1 rocznicę chrztu
12.oo - + Bolesława Hyszko ( greg.)
16.oo - ++ Helenę Surówka w 16 rocznicę ++ jej męża Mariana
16.oo - ++ Józefa Budka, Józefa syna, a także Zofię i Marcina Guzik oraz Anielę i Alojzego Budek

Poniedziałek – 28.10 ( św. Szymona i Judy Tadeusza )
7.oo - + Bolesława Hyszko (greg) Annę Bylica ( int od rodziny Żurowskich)
7.oo - + Józefę Błach ( int od córek Zofii Pokutowej)
18.oo - dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla Mieczysława i Barbary Wadowskich w 40 rocznicę ślubu

Wtorek – 29.10 ( )
7.oo - + Czesławę Bała ( int od Alicji i Franciszka Szostak)
18.oo - + Bolesława Hyszko ( greg)
18.oo - + Annę Bylica ( int od rodziny z Konar)

Środa – 30.10 ( )
7.oo - + Bolesława Hyszko ( greg)
7.oo - + Józefę Błach ( int od sąsiadów: Nowak i Job)
18.oo - + Mariana Czeremugę w 10 rocznicę ++

Czwartek – 31.10 ( )
7.oo - + Annę Bylica ( int od rodziny z Więciórki)
7.oo - + Zdzisława Jasińskiego
18.oo - + Bolesława Hyszko ( greg)

Piątek – 1.11 ( Wszystkich Świetych )
8.oo - ++ z rodzin: Sukiennik, Bogdał i Siuda
10.oo - + Bolesława Hyszko (greg)
11.oo - ++ ofiarodawców parafii i zmarłych proboszczów ( Kaplica na cmentarzu)
12.oo - ++ Helenę i Zbigniewa Daszczyszak
14.oo - ++ spoczywających na cmentarzu ( Kaplica na cmentarzu)

Sobota – 2.11 (Dzień Zaduszny )
8.oo - ++ Ewę, Wiesławę Jerzego, Franciszka i Leopolda
10.oo - ++ Karolinę Pokuta
12.oo - ++ Józefa Jałochę i ++z rodziny ( Kaplica na cmentarzu)
15.oo - ++ spoczywających na cmentarzu ( Kaplica na cmentarzu)
18.oo - + Bolesława Hyszko ( greg)

31 Niedziela Zwykła – 3.11
8.oo - + Janusza Luzara
8.oo - o zdrowie i błogosławieństwo dla członkiń róży Suchan i za ++ członkinie tej róży.
10.oo - + Bolesława Hyszko ( greg.)
12.oo - w intencji wszystkich parafian i ofiarodawców
12.oo - ++ Jana i Teresę Pietrzyk; Kazimierza Kowalskiego, Annę Wrona oraz Katarzynę Bruzda
16.oo - ++ Stefanię i Antoniego Drab, Jana, Reginę, Czesława oraz Józefa Jałocha.