Przygotowanie do Sakramentów

Przygotowania do I komunii świętej

W tym roku szkolnym i katechetycznym spotkania dzieci z klas trzecich wraz z rodzicami w ramach przygotowania do Uroczystości I Komunii św. rozpoczną się w niedzielę 17 października o godz. 18.oo w kościele parafialnym we Wróblowicach. Kolejne spotkania będą miały miejsce co miesiąc w trzecie niedziele miesiąca o godz. 18.oo z dwoma wyjątkami:

[ 21 XI/ 18 XI/ 12 XII ( 2 niedziela) / 16 I/ 20 II/ 20 III/ 10 IV( 2 niedziela)

15 V – Uroczystość I Komunii

Rodzice tych dzieci, które były ochrzczone poza naszą parafią dostarczają do końca października metrykę chrztu. Rodzice dzieci należących do innej parafii, a przygotowujący się do I Komunii św. w naszej parafii do końca października dostarczają katechecie zgodę ks. proboszcza własnej parafii.

Przygotowanie do bierzmowania

terminy spotkań dla kandydatów do bierzmowania:

Ks. Tomasz Gędłek

1. klasy VIII:
SP Kraków-Wróblowice - 2 i 4 wtorek miesiąca: - kl. VIIIa - godz. 16,oo

- kl. VIIIb - godz. 16.45
SP Wrząsowice oraz uczniowie mieszkający w parafii i uczęszczający do szkół poza parafią –

- 2 i 4 wtorek miesiąca - godz. 19.oo

2. klasy VII:
uczniowie mieszkający w parafii i uczęszczający do szkół poza parafią

- 2 sobota miesiąca - godz. 9.oo (od listopada)

3. klasy VI:
uczniowie mieszkający w parafii i uczęszczający do szkół poza parafią

- 2 sobota miesiąca - godz. 9.45 (od listopada)

Pani katechetka Monika Rochowiak – SP Wróblowice

klasy VII – 3 piątki miesiąca – (od listopada )

15.15 – dziewczyny

16.oo – chłopcy

Pani katechetka Dorota Zielińska – SP Wróblowice

klasy VI – 2 środy miesiąca – (od lutego)

14.3o – klasa VI a

15.15 – klasa VI b

Pani katechetka Małgorzata Kołodziej – SP Wrząsowice

klasa VII – 4 poniedziałek miesiąca – godz. 16.oo (od listopada)

klasa VI – 4 poniedziałek miesiąca – godz. 16.4o (od lutego)